/Price List LV
Price List LV 2017-09-21T09:41:14+00:00

Cenrādis

Pieteikuma izskatīšana un apstiprināšana bez maksas
Aizdevuma noformēšana * 1.5% no apstiprinātās aizdevuma summas
Citas izmaiņas aizdevuma līgumā EUR 100 par katru izmaiņu
Dokumentu sagatavošana aizdevuma refinansēšanai uz citu
banku/nebanku
EUR 1,000
Piekrišana darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu EUR 30

* bāzes likme, kas var tikt mainīta no 0.0% līdz 3.0% izmantojot “Buy Up & Buy Down”