/Izmaiņas Privātuma politikā
Izmaiņas Privātuma politikā 2018-08-27T14:39:42+00:00

Izmaiņas DMC Privātuma politikā

DMC plāno paplašināt savu darbību un nodrošināti klientiem vēl pieejamākus mājokļu kredītus (tai skaitā iespēju izmantot valsts atbalsta programmu ALTUM). Jaunās iniciatīvās ietekmēs  gan mūsu rīcībā esošo datu apstrādes mērķus, gan paplašinās sadarbības partneru loku.  Tādēļ papildinām uzņēmuma Privātuma politiku ar sekojošiem punktiem:

1. Izmaiņas Privātuma politikas 4. punktā “Personas datu apstrādes mērķi un pamats”

Šai sadaļai pievienojām punktu 4.10, kas skan šādi:

DMC primāri veic Personas datu Apstrādi:

4.10. Citu finanšu institūciju finansējuma piesaistes iespējas nodrošināšanai un piedāvāšanai Klientam.

Lai piemeklētu un piedāvātu Klientam piemēroto finanšu piesaistes piedāvājumu no citām finanšu institūcijām. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) DMC leģitīmajās interesēs, lai veiktu saimniecisko darbību un izpildītu ar noslēgto darījumu pielīgtās saistības.

2. Izmaiņas Privātuma politikas 6. punktā “Personas datu saņēmēji”

Šai sadaļai pievienojām punktu 6.11, kas skan šādi:

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

6.11. Trešās personas, ar kurām DMC ir noslēgti līgumi par kredītu starpniecības pakalpojumu sniegšanu.

Izmaiņas Privātuma politikā stāsies spēkā 27.09.2018.

Ar pilnu DMC Privātuma politikas tekstu vari iepazīties šeit.